Tjänster

Tjänster

PCLAB erbjuder en samling av heltäckande tjänster inom IT branschen. Vi hjälper till med:

  1. Felsökning, reparation och service av datorer, servrar och kringutrustning.
  2. Installation, konfigurering och funktionskontroll.
  3. Fjärrsupport och teknisk rådgivning

Ursäkta olägenheten.

Sök igen