(+46) 070-781 86 30
(Tom)
 
Valuta:

Katalog

Omröstning

Windows OS

Blogg / Nyheter

Här kan du lära dig om alla filformat

 Grundläggande

Med filformat avses den interna struktur som digitala datafiler hyser. En fil kan innehålla många olika typer av information, exempelvis en text, en bild, ett musikstycke eller en film. Eftersom informationen kodas och lagras digitalt, behövs en avkodare eller ett program med inbyggd avkodare för att se eller lyssna på innehållet för varje filtyp. Text kan till exempel lagras i en textfil som kan läsas med en textredigerare eller ordbehandlare, en bild kan lagras i en bildfil som kan visas i ett bildredigeringsprogram (eller motsvarande visningsprogram) och så vidare.

Metoden att koda informationen på är ofta avgörande för den tekniska kvalitén på innehållet och dess tillgänglighet, framför allt när det gäller musik- och filmfiler. Om informationen ska spridas och med lätthet kunna avkodas av mottagaren så bör ett vanligt förekommande filformat väljas även om det kanske inverkar negativt på kvalitén. Om det finns höga krav på kvalitén i det som ska lagras bör istället ett filformat som klarar av dessa krav väljas.

 

Bildformat (4)
Ljudformat (4)
Videoformat (5)
Programformat (2)

Sortera efter: namn (Asc | Desc), pris (Asc | Desc), betyg (Asc | Desc)

Här kan du läsa mer om AAC.

 
 

Här kan du läsa om filformatet .avi

 
 

Här kan du läsa mer om BAT.

Här kan du läsa mer om BMP

Här kan du läsa om kodeken DivX

 
 

Här kan du läsa mer om EXE

Här kan du läsa mer om GIF.

 
 

Här kan du läsa mer om JPEG.

Här kan du läsa mer om MP3.

 
 

Här kan du läsa om filformatet MPEG-4.

 
 

Här kan du läsa om Quicktime

Här kan du läsa om filtypen VOB

 
 

Här kan du läsa mer om WAVE.

 
 

Här kan du läsa mer om WMA.

© PCLab Sweden HB .
För kundservice - kontakta (+46) 070-781 86 30 | info@pclab.se